HET BOUWEN VAN NU

Bouwen in de huidige tijd is bouwen met veel uitdagingen. De hedendaagse eisen die aan gebouwen worden gesteld vergen nog meer aandacht tijdens het ontwerp- en bouwproces van een gebouw.

Het beter isoleren, voorkomen van koudebruggen en de luchtdichtheid van een gebouw worden steeds belangrijker. Dit alles moet verder gebeuren met een steeds verder oplopend tekort aan vaklieden. Alternatieve bouwmethoden zijn hierdoor een must geworden in de Nederlandse bouwbranche. De panelen van Venalia hebben op deze uitdagingen een passend antwoord en stelt de bouwer in de gelegenheid om te voldoen aan de huidige eisen, met minder personeel en in een kortere bouwtijd. Onze panelen zijn constructief en isolerend in één en worden per project op maat gefabriceerd, hetgeen de bouwer in staat stelt snel, licht, eenvoudig en milieubewust te bouwen. Daarnaast voldoen onze panelen aan de hoge eisen op gebied van isolatiewaarden en luchtdichtheid.

ÉÉN PARTIJ VOOR HET GEHELE CASCO

Door Venalia het gehele casco te laten verzorgen heeft de voorbereider slechts te maken met de controle van één partij. Omdat wij het gehele casco verzorgen zijn onderlinge controles tussen partijen van vloeren, wanden, wapening en daken niet meer nodig, alle onderdelen worden in één 3D model uitgewerkt. De controletijd van de tekeningen wordt op deze manier aanzienlijk ingekort.

De constructies en afwerkingen

Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende constructies en mogelijke afwerken van de buitenwanden.

Wandconstructie

Onze wandconstructies kennen een uitstekende en hoge isolatiewaarde. Aan u om te bepalen hoe de buitenzijde als worden afgewerkt. Afhankelijk van het ontwerp en uw persoonlijke voorkeur, kunnen de wanden op verscheidende manieren worden afgewerkt. Al dan niet in een combinatie hiervan.