Privacybeleid

Privacybeleid

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V.,

gevestigd aan De Steven 22
9206AX Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V.
De Steven 22
9206AX Drachten
075-6310050

Persoonsgegevens die wij verwerken

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u afnemer bent van onze producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u (bijvoorbeeld medische gegevens):

  • Geen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om het contact met u te leggen en te onderhouden:

a. als u een informatieaanvraag heeft gedaan en/of;
b. als u afnemer bent geworden van een van onze producten en dan alleen gedurende de periode van eerste contact tot en met de afronding van onze overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij geen gebruik meer maken van u gegevens als u informatieaanvraag is afgerond en u verder geen afnemer wordt van onze producten, of als u overeenkomst met Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. is afgerond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@venalia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Venalia Modulaire Bouwsystemen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@venalia.nl